ZAMYŠLENÍ

Vážené soudružky, soudruzi a příznivci KSČM Orlová.

Chci se s Vámi podělit o dojmy z mimořádného zasedání ZM a zamyslet se nad příčinami, kdy jsme hlasováním odložili materiál 2.5 (Převod činnosti zabezpečovaných soukromými mateřskými školkami ve městě Orlová) k dopracování.

 

Byli jsme hnutím ANO osočeni, že jsme jako opozice svým přístupem zabránili schválení tohoto materiálu, nechceme pro rodiče nízké školné a pod. Opak je pravdou. Pokusím se to uvést na pravou míru.

 Klub zastupitelů za KSČM byl připraven svými hlasy tento materiál podpořit.

 1/ Nižší školné, které hradí rodiče.

2/ Město jako zřizovatel získá od státu určitou částku financí na každé dítě umístěné ve školce. U soukromých školek by to nešlo.

3/ Nic se nezmění na kvalitě a úrovni poskytovaných služeb, jelikož všichni zaměstnanci budou mít zaručené místo v dané MŠ.

A v tom bych mohl pokračovat dle důvodové zprávy. Potud vše dobré.

 Ale co mě zaráží?

Návrh materiálu byl předložen zpracovatelem Radě Města, která tento návrh schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit. Ve schvalovací cestě je popsán postup, jak byl materiál schvalován, vč. právního oddělení.

Jak je potom možné, že na zastupitelstvu vystoupí vedoucí právního oddělení a tento materiál svými připomínkami smete ze stolu.   Tady je něco velmi, velmi špatné. A nebyly to nedostatky právního rázu, ale i jiné. Paní místostarostka Jenčmionková se sice snažila s podporou zastupitelů za ANO tuto blamáž zvrátit,

 ale byla to právě ona, která navrhla stáhnout tento bod programu k dopracování.

Zřejmě je to nedůslednost při kontrole materiálů, které jdou do RM a následně do zastupitelstva. Bohužel OMFŠK má na starost paní místostarostka a za odbor zodpovídá. Beru, že garantem tohoto bodu programu byl pan starosta Kuča.

 Nebyli jsme to my OPOZICE, ale vlastní koalice, která svými chybami znemožnila přijetí usnesení k bodu programu. Tady je pravda. 

 Jsem přesvědčen, že na červnovém zasedání zastupitelstva přijmeme usnesení, které bude prospěšné jak pro rodiny s malými dětmi, tak i pro město.

 Zastupitelé za KSČM, pokud tento materiál bude mít všechny náležitosti v pořádku, svými hlasy podpoří přijetí usnesení. 

  

                                                                                                                     Za klub KSČM při ZM Orlová

                                                                                                                              Miroslav Koláček

                                                                                                                                   předseda

 

                                         

 
 
 
 
TOPlist