Porušil starosta zákon?
Nejdříve začnu od začátku. Na posledním zastupitelstvu města, které bylo v září, padla zajímavá interpelace našeho předsedy klubu zastupitelů za KSČM Miroslava Koláčka. Ten se ptal, mimo jiné jaké jsou náklady soudního řízení, které město Orlová vedlo s bývalou tajemnicí města Orlová paní Mgr. Danou Tichou. Ta se soudila o odměny, které ji protiprávně zadržoval  bývalý starosta Dr. Jaromír Kuča, otec současného starosty ing. Tomáše Kuči.

Město Orlová soud prohrálo. Zajímavé je na tom to, že právního zástupce Mgr. Trnavského v roce 2015, tedy už v novém volebním období, vybral a podepsal plnou moc pro zastupování města nynější starosta města Orlová ing. Tomáš Kuča. Bez jakéhokoliv projednání v Radě města Orlová a bez výběrového řízení.
 Dle nejnovějšího zjištění není dokonce sepsána ani smlouva mezi městem Orlová a dotyčným právním zástupcem. A tady jsme u jádra problému. Ptám se . Na jakém základě byl vybrán  právě tento právní zástupce? Dokonce  tento právní zástupce  nepožadoval náhradu (odměnu) za požadované služby, tzn. zastupování města v tomto soudním sporu. Ale pozor, po naší interpelaci byla na město 5. 10. 2016 doručena faktura  právě od tohoto právního zástupce, ale ta mu byla vrácena 6.10.2016 pro údajné právní nedostatky zpět.
Náklady na tento nesmyslný soudní spor se vyšplhaly na částku přesahující několik desítek tis. Kč. Doposud je nám neznámá částka, kterou požaduje Mgr. Trnavský.
Podle mého názoru, kdybychom se v rámci interpelace neozvali, vedení města Orlová (ČSSD, ANO 2011 a faráři), bylo by vše zameteno pod stůl. Další věc. Vedení města a radní o tomto problému vědělo, ale nezakročilo. Teď se ptám, kde je ta slibovaná transparentnost, kterou nám ANO 2011 slibovalo v komunálních volbách 2014, že zastaví nesmyslné plýtvání městskými penězi.
Nynější starosta se pokusil vyřešit kostlivce ve skříni, který tam po jeho otci, bývalém starostovi Dr. Jaromíru Kučovi zůstal, ale bohužel pro oba to nedopadlo dobře. Ten současný starosta má dle našeho mínění na krku porušení zákona a ten bývalý starosta způsobil svým naprosto amatérským jednáním městu Orlová škodu přesahující několik desítek tis. Kč. Svou zodpovědnost má samozřejmě i nynější rada města, která tuto nepravost (porušení zákona) kryla, tím, že mlčela.
Kolik je a bude ještě takových kostlivců ve skříni?

Petr Koláček
Zastupitel KSČM

 

 

 

 

 
 
 
 
TOPlist